dimarts, 4 de març de 2008

activitats U3


ACTIVITATS DE LA UNITAT 3

Aquestes són les activitats mínimes que cal penjar al bloc

AVANTGUARDES

FUTURISME (fut)

1 exercici en paper i escanejat (llapis de colors)

1 exercici en photoshop

CUBISME (cub)

1 exercici en paper i escanejat (llapis de colors)

EXPRESSIONISME (ex)

1 treball en paper i escanejat

1 treball fotogràfic

FAUVISME (fau)

2 exercicis en photoshop a partir de fotografies de cares de persones.

1 exercici en paper i escanejat (ceres)

DADA (dad)

2 exercicis en photoshop

SURREALISME (sur)

2 exercicis en photoshop

1 poema surrealista en word

Totes aquestes activitats tindran l’etiqueta U3 avantguardes i el títol corresponent: surrealisme, fauvisme, etc

FOTOGRAFIES DEL BARRI

-Fotografies descriptives del barri on es mostri les seves característiques urbanístiques, arquitectòniques i humanes.

Totes aquestes activitats tindran l’etiqueta U3 fotos barri

MIRADA ORIGINAL

-Fotografies que mostrin una mirada original a partir de la realitat.

Totes aquestes activitats tindran l’etiqueta U3 mirada original

SANT MARTÍ

Qualsevol dels treballs fets anteriorment on caldrà afegir el text: Sant Martí de Provençals

Totes aquestes activitats tindran l’etiqueta U3 sant martí

Tots els treballs tenen unes dimensions, en cm, de 13x18 o 18x13 i 150 ppp